werving en selectie specialist in klantcontact en customer experience

Teamsessie met Mark Marcelis @ JUUNI

Teamsessie met Mark Marcelis @ JUUNI

Een flipover, markers, post-its, een lange tafel en een toplocatie aan het zonnige strand. Weer zo’n teamsessie zul je denken. Daar hebben we nu toch geen tijd voor? Actie; dát is belangrijk!

Nieuw team, nieuwe aanpak

JUUNI bestond vorig jaar september nog uit 3 recruiters: Femke, Renate en Wilma. In oktober en januari sloten Linsey en Cindy zich aan bij de groep. Wilma nam in februari afscheid van ons en daarvoor kregen wij Pieter in de plaats. Nu ons team is verdubbeld, hebben we tijd nodig om elkaar te leren kennen en op elkaar in te spelen. De teamsessie van Mark Marcelis zien wij als een mooie kans om nog dichter bij elkaar te komen, erachter te komen wat we van elkaar nodig hebben en waar de obstakels zitten.

1 + 1 = 3

Volgens Mark leunen we in ons werk steeds meer op teamwerk om zaken voor elkaar te krijgen. We leren namelijk dat we samen meer voor elkaar krijgen dan alleen. “Maar voordat er binnen een team echt energie ontstaat die leidt tot prestatie, leren en plezier moeten de teamleden elkaar leren kennen, elkaars rollen en talenten begrijpen en accepteren, fatsoenlijk en onfatsoenlijk gedrag identificeren en leren hoe werk op elkaar af te stemmen.”

Het TROA model

Mark maakt in zijn teamsessies gebruik van het TROA model voor coaching (associatie voor coaching). Dit model zorgt voor structuur in gesprekken over samenwerken. “Door te starten met het helder krijgen van het Toekomstbeeld wordt de gezamenlijke ambitie van het team duidelijk. Door daarna samen een Realiteitstoetsing uit te voeren waarbij gekeken wordt naar hoe het team nu presteert, komen hindernissen, irritaties, kwaliteiten en angsten naar boven. De energie die daar bij ontstaat wordt ingezet om Opties te bespreken die helpen om van de huidige situatie naar de gewenste toekomst te bewegen.”

“Mensen vinden het prettig om met concrete Acties het gesprek af te ronden”, zegt Mark. Die acties zorgen voor productiviteit en groei, maar volgens Mark zit de echte kracht in de gesprekken die gevoerd zijn. “Teamleden hebben samen een beeld gevormd over de toekomst en de huidige manier van werken, hebben elkaar beter leren kennen en zijn een stap verder in het ontwikkelen van mentale modellen over hoe het team succesvol kan worden. Dat leidt vervolgens tot meer wil om samen zaken voor elkaar te krijgen, brengt lol in het werk en maakt het team resultaatgerichter.”

De teamsessie: Toekomstbeeld & Realiteitstoetsing

Mark trapte de sessie af door ons na te laten denken over ons toekomstbeeld. Waar staan we nu? Wat willen we worden? En hoe gaan we dat samen doen? In de waan van de dag ben je niet altijd bezig met het hogere doel en is een reminder zo nu en dan fijn. Dat houdt je scherp en motiveert.

Tijdens de realiteitstoetsing vertelde Mark dat iedere organisatie verschillende fasen doorloopt. De organisatorische levenscyclus begint met verkering en bij het op poten zetten van de samenwerking hoort de peuterfase. Deze wordt gevolgd door de go-go, die staat voor groei en nieuwe ideeën, en de fasen puberteit en bloei. Door te benoemen in welke organisatorische levenscycle je team zich bevindt, worden teamprestaties onder de loep genomen.

De volgende oefening ging over waardering. Door per collega op te schrijven wat je goed vindt aan de ander en dit gezamenlijk terug te koppelen, krijg je meer inzicht in de beelden en ideeën die collega’s onderling over elkaar hebben. Door talenten en kwaliteiten van een ander te erkennen, bevorder je de samenwerking.

Acties voor succes

Als team wil je natuurlijk succesvol zijn. We brachten daarom in kaart wat we nodig hebben voor ons succes. Mark stelde voor hulpvragen te formuleren om risico’s wegnemen. Hulpvragen stellen je in staat je collega te laten wat je van hem/haar nodig hebt om succesvol(ler) te zijn. Door deze positieve benadering krijg je collega’s sneller in beweging.

Onze opbrengst?

Mark stelde tijdens onze teamsessie de juiste vragen. Door zijn input is deze daarom nog beter verlopen. Door het TROA model te introduceren hield hij het gesprek goed op gang en na afloop presenteerde hij ons een mooie samenvatting. 😉 We kunnen je nog niet vertellen of onze teamsessie concreet iets heeft opgeleverd, maar het heeft ons als team wel dichter bij elkaar gebracht.

Door: Linsey Silva

Publicatiedatum: 19 juli 2018